Presentació “Feixisme a La Plana”

Publicat el

Feixisme a La Plana

Per a nosaltres és impossible separar feixisme, masclisme,  capitalisme i espanyolisme; no som antifeixistes perquè lluitem per  una forma d’explotació capitalista més suau, o perquè considerem el feixisme el major de tots els mals. Tampoc som antifeixistes perquè pensem que la lluita per l’emancipació de la dona i el patriarcat són coses alienes al sistema socio-econòmic capitalista, on amb reformes podrem arribar a la igualtat plena. Som antifeixistes perquè som anticapitalistes i feministes, perquè entenem que aquesta ideologia de l’odi és una de les possibles armes amb les quals el capitalisme pot enfrontar-se al proletariat i perquè els feixistes s’alimenten i reprodueixen la divisió de la classe treballadora, afeblint-li en el seu combat enfront del capital.  l’antifeixisme per a nosaltres només té sentit en el marc de la lluita de classes, entès com una lluita més del proletariat contra el capitalisme, el sistema patriarcal i la burgesia, igual que les lluites laborals, per les nostres condicions de vida, etc. Una lluita per tant, que ha de desenvolupar-se des de l’autonomia i la unitat de classe des de la base, i que ha de tendir cap a ella; rebutjant la col·laboració amb les institucions. Des de l’horitzontalitat en les decisions, l’autogestió i la auto-activitat de les treballadores enfront de les jerarquies. Per a nosaltres, l’objectiu final en aquesta lluita és tan important com els mitjans que utilitzem per aconseguir-ho.

"FEIXISME A LA PLANA"També cal destacar el component xovinista-espanyol que té el feixime. No és gratuït que el feixisme siga espanyolista i que ataque a aquells que defenem la independència de pobles com el nostre, els Països Catalans. Espanya és un marc d’actuació capitalista, i per tant la burgesia utilitzarà el seus gossos de presa per a defendre la seua unitat. Si es trenca Espanya, s’acaba el negoci de la burguesia Espanyola, quedant sols les burgesies nacionals de cada poble front a la unitat internacionalista de la Classe Obrera. Recordem les darreres paraules que li diguè Francisco Franco a l’anterior monarca “Juan Carlos, la unidad de espanya” o la mítica frase de Calvo Sotelo “Antes una españa roja que una españa rota”. Veiem en estes dos frases com moltes voltes el capitalisme espanyol te molt més clar que nosaltres que a través de crisis identitàries pot donar-se una fractura que esquerde el seu marc econòmic d’explotació, Espanya.
A La Plana, com en qualsevol part del món on hi haja una classe social dominant burgesa, hem sofrit repressió i opressió a traves de tics feixistes, com podrien ser els feminicidis, violència masclista, odi ideològic, l’espanyolisme, racisme, etc; en totes les seues formes físiques i verbals. Des de fa dècades, les organitzacions de l’Esquerra Independentista i altres moviments socials amb objectius  mancipatoris, hem treballat a la nostra comarca per combatre tot tipus de repressions i opressions feixistes, per tal de defendre’ns com a classe treballadora que som i per la lluita social que portem a terme.

Avui, un militant de les BAF Castelló, l’organització antifeixista de referència a La Plana, ens parlarà sobre l’evolució del feixisme a la nostra comarca des del 2005 a l’actualitat. Ens comentarà com era el moviment feixista abans i com a evolucionat després gràcies a la lluita antifeixista conscient i activa que s’ha desenvolupat al nostre territori. També ens parlarà de com al mateix temps, ha treballat el moviment antifeixista contra el capitalisme i el feixisme a La Plana, quin ha sigut el desenvolupament portat i els reptes i obstacles que han hagut de superar. També ens comentarà com és el moviment en l’actualitat i com es treballa.

Masclisme i feixisme instruments del capitalisme


Comments are closed.